Thai = เสียงไทยมาสเตอร์, Thai(C) = เสียงไทยโรง, Soundtrack(T) = เสียงซาวด์แทรกซับไทย, Soundtrack(E) = เสียงซาวด์แทรกซับอังกฤษ

เรื่องย่อ

บอกเล่าเรื่องราวการเติบโต ไล่ตามความฝันและปณิธานในการต่อสู้ดิ้นรนของกลุ่มวัยรุ่น การพัฒนาของตัวละครหลักและเพื่อนยากที่ร่วมเผชิญกับการสอบเอนทรานซ์ ลงทะเล ทำธุรกิจ ไปต่างประเทศ เล่นการเมือง ฯลฯ พบเจอความหมายของการต่อสู้ดิ้นรนในระหว่างที่ต่างประคับประคองกันและกัน นางเอกในเรื่องเองก็ได้ผ่านพบกับจุดขึ้นลงของชีวิต การผสมผสานกันและกันของโชคชะตา จากการบรรยายการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของผู้คนเบื้องหลังการปฏิรูปและเสรี ซีรีส์เรื่องนี้นำเสนอการพัฒนาอันรวดเร็วของประเทศ ตีความมิตรภาพอันล้ำค่าระหว่างผู้คน แสดงถึงพลังบวกของการปรับปรุงตัวเองและมองโลกในแง่ดี

SoundTrack(T)+Thai FullHD
0 /10
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP01
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP02
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP03
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP04
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP05
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP06
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP07
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP08
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP09
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP10
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP11
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP12
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP13
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP14
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP15
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP16
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP17
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP18
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP19
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP20
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP21
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP22
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP23
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP24
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP25
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP26
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP27
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP28
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP29
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP30
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP31
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP32
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP33
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP34
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP35
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP36
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP37
ซีรี่ย์จีน Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ซับไทย (จบ) - EP38END

แสดงความคิดเห็น