Thai = เสียงไทยมาสเตอร์, Thai(C) = เสียงไทยโรง, Soundtrack(T) = เสียงซาวด์แทรกซับไทย, Soundtrack(E) = เสียงซาวด์แทรกซับอังกฤษ

เรื่องย่อ

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ The Rebel Princess | หวังเชียน บุตรสาวตระกูลหวังผู้เพียบพร้อมและเป็นที่รักได้เรียนรู้ว่าตนเองเป็นเพียงเบี้ยในกระดานแห่งอำนาจของบิดา เมื่อถูกบังคับ ให้แต่งงานกับแม่ทัพใหญ่เซียวฉี เพื่อดึงอำนาจทหารมาไว้ในมือ จากท่านหญิงที่มีแต่คนเอาอกเอาใจ กลับต้องไปเผชิญความยากลำบากต่าง ๆ ทั้งถูกลักพาตัว ทรยศหักหลัง เสี่ยงตาย เรื่องราวความรักของเซียวฉีและหวังเชียนเกิดขึ้นพร้อมกับที่ทั้งสองต้องหาทางออกจากวังวนของการแก่งแย่งชิงอำนาจ

Thai HD
9 /10
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 1
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 2
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 3
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 4
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 5
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 6
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 7
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 8
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 9
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 10
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 11
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 12
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 13
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 14
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 15
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 16
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 17
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 18
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 19
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 20
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 21
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 22
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 23
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 24
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 25
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 26
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 27
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 28
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 29
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 30
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 31
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 32
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 33
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 34
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 35
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 36
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 37
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 38
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 39
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 40
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 41
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 42
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 43
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 44
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 45
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 46
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 47
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 48
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 49
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 50
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 51
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 52
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 53
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 54
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 55
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 56
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 57
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 58
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 59
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 60
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 61
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 62
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 63
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 64
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 65
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 66
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 67
The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess EP 68 END

แสดงความคิดเห็น