Thai = เสียงไทยมาสเตอร์, Thai(C) = เสียงไทยโรง, Soundtrack(T) = เสียงซาวด์แทรกซับไทย, Soundtrack(E) = เสียงซาวด์แทรกซับอังกฤษ

เรื่องย่อ

ธิดาจวนเสนาบดีซูอวิ๋นฉี่ค้นพบโดยบังเอิญว่าตนเองเป็น “ตัวประกอบ” ใน “คัมภีร์ชะตา” อีกทั้งยังถูกบันทึกอยู่ใน “คัมภีร์ชะตา” ไม่อาจแก้ไขได้ นางเผชิญหน้ากับโชคชะตาที่ไม่ยุติธรรม ซูอวิ๋นฉี่เลือกที่จะต่อต้านมัน นางจะใช้ประโยชน์จาก “คัมภีร์ชะตา” พลิกฟ้าเปลี่ยนชะตา แสวงหาตัวเองที่แท้จริง เก็บเกี่ยวความรักที่จริงใจ

Soundtrack(T) FullHD
0 /10
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP01
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP02
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP03
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP04
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP05
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP06
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP07
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP08
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP09
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP10
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP11
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP12
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP13
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP14
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP15
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP16
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP17
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP18
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP19
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP20
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP21
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP22
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP23
ซีรี่ย์จีน Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย - EP24

แสดงความคิดเห็น